Pismo do Ministra Sprawiedliwości

W dniu 4 stycznia 2012 roku wysłałem pismo do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o możliwość rehabilitacji Jerzego Sosnowskiego. Poniżej przedstawiam treść pisma.

Minister Sprawiedliwości
Jarosław Gowin


    Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o możliwościach rehabilitacji obywatela polskiego Jerzego Sosnowskiego.
Jerzy Sosnowski von Nałęcz, urodzony 3 lub 4 grudnia 1896 roku we Lwowie (syn Józefa i Ady z domu Czarnowskiej). Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie w dniu 17 czerwca 1939 roku na m.in.15 lat pozbawienia wolności za zdradę ojczyzny (numer sprawy: K.C.5/38). Wyrok był nieprawomocny, do rozprawy rewizyjnej nie doszło z powodu wybuchu wojny.
Proszę o udzielenie informacji o możliwościach podjęcia przez Wymiar Sprawiedliwości (lub inne uprawnione instytucje) na nowo sprawy Jerzego Sosnowskiego. W szczególności o możliwościach rehabilitacji, kasacji wyroku, podjęcia sprawy na nowo lub innego, prawnie możliwego działania, mającego na celu przywrócenia dobrego imienia oficerowi Jerzemu Sosnowskiemu.


Z poważaniem
Rafał Skrzypek

Gdy otrzymam odpowiedź, natychmiast ją opublikuję.

Pismo do Ministerstwa: