Pismo do Prokuratora Generalnego

W dniu 25 stycznia 2012 skierowałem pismo do Prokuratora Generalnego w celu podjęcia działań mających na celu rehabilitację Jerzego Sosnowskiego
Przedstawiam poniżej treść pisma.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny.
Z informacji udzielonych mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że Prokurator Generalny posiada prawo do wznoszenia nadzwyczajnych środków odwoławczych do Sądu Najwyższego (np. kasacji). W związku z tym proszę o zapoznanie się ze sprawą Jerzego Sosnowskiego, oraz podjęcie działań mających na celu rehabilitację niesłusznie skazanego oficera.
Jerzy Sosnowski von Nałęcz, urodzony 3 lub 4 grudnia 1896 roku we Lwowie (syn Józefa i Ady z domu Czarnowskiej). Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie w dniu 17 czerwca 1939 roku na m.in.15 lat pozbawienia wolności za zdradę ojczyzny (numer sprawy: K.C.5/38). Wyrok był nieprawomocny, do rozprawy rewizyjnej nie doszło z powodu wybuchu wojny.
Proszę o poinformowanie mnie o podjętej decyzji.


Z poważaniem
Rafał Skrzypek

Gdy otrzymam odpowiedź, natychmiast ją opublikuję.

Pismo do Prokuratora Generalnego: