Rehabilitacja

Prezydent nie pomoże

Na początku marca 2013 roku otrzymałem odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na moje pismo w sprawie o pomoc w rehabilitacji majora Sosnowskiego. Z pisma wynika, że sprawa nie leży w kompetencjach Prezydenta RP.

 Fragment pisma:

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 lutego 2013 r., skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą o podjęcie działań mających na celu rehabilitację obywatela polskiego Jerzego Sosnowskiego Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski uprzejmie informuje, iż merytoryczne rozpatrzenie opisanej przez Pana sprawy nie leży w zakresie kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
(...)Prosimy o przyjęcie naszych wyjaśnień ze zrozumieniem.

Całe pismo dostępne poniżej:

Apel do Prezydenta

W związku z odmową Naczelnej Prokuratury Wojskowej wczęcia procedury kasacji wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego Nr 1 w Warszawie skazującego Jerzego Sosnowskiego za zdradę, postanowiłem zaapelować do Prezydenta RP o pomoc w rehabilitacji majora Sosnowksiego

Fragment pisma:

Szanowny Panie Prezydencie, dzisiejszy stan wiedzy nie pozostawia wątpliwości, że wyrok był niesprawiedliwy. Naczelna Prokuratora Wojskowa twierdzi, że nie ma możliwości prawnych do wywiedzenia kasacji wyroku (choć trudno mi przyjąć do wiadomości, że w obiegu prawnym może istnieć wyrok nieprawomocny). Jednakże, pomijając aspekt kasacji wyroku, chciałbym zauważyć, że wiele wybitnych osobistości naszego kraju twierdzi, że Jerzy Sosnowski zasługuje na rehabilitację. Wierzę, że Pan Prezydent, po zapoznaniu się ze sprawą, pomoże przywrócić dobre imię oficerowi Jerzemu Sosnowskiemu.

Całe pismo dostępne poniżej:

Odpowiedź z Naczelnej Prokuratury Wojskowej

W dniu 7 maja 2012 roku otrzymałem odpowiedź z Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie kasacji od wyroku wobec Jerzego Sosnowskiego.

Z pisma powyższego wynika, że obecnie brak jest możliwości wywiedzenia kasacji na korzyść Jerzego Sosnowskiego.

Fragment pisma:

Kasacja zgodnie z treścią art. 521 k.p.k. może być wniesiona jedynie od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego sprawę. Wzmiankowany skazujący wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego Nr 1 w Warszawie nie posiada takiego charakteru i dlatego nie może być skutecznie zakwestionowany takim nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia.

Całe pismo dostępne poniżej:

Prokurator Generalny do Naczelnej Prokuratury Wojskowej

10 lutego 2012 r. otrzymałem do wiadomości pismo kierowane przez Prokuraturę Generalną do Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Treść pisma:

W załączeniu uprzejmie przesyłam - wg właściwości - pismo Pana Rafała Skrzypka skierowane do Prokuratora Generalnego RP, dotyczące wniesienia kasacji od wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 wydanego wobec oficera Jerzego Sosnowskiego von Nałęcz (K.C.5/38).

 

Pismo do Prokuratora Generalnego

W dniu 25 stycznia 2012 skierowałem pismo do Prokuratora Generalnego w celu podjęcia działań mających na celu rehabilitację Jerzego Sosnowskiego
Przedstawiam poniżej treść pisma.

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny.
Z informacji udzielonych mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że Prokurator Generalny posiada prawo do wznoszenia nadzwyczajnych środków odwoławczych do Sądu Najwyższego (np. kasacji). W związku z tym proszę o zapoznanie się ze sprawą Jerzego Sosnowskiego, oraz podjęcie działań mających na celu rehabilitację niesłusznie skazanego oficera.
Jerzy Sosnowski von Nałęcz, urodzony 3 lub 4 grudnia 1896 roku we Lwowie (syn Józefa i Ady z domu Czarnowskiej). Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie w dniu 17 czerwca 1939 roku na m.in.15 lat pozbawienia wolności za zdradę ojczyzny (numer sprawy: K.C.5/38). Wyrok był nieprawomocny, do rozprawy rewizyjnej nie doszło z powodu wybuchu wojny.
Proszę o poinformowanie mnie o podjętej decyzji.


Z poważaniem
Rafał Skrzypek

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1