Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 17 stycznia 2012 otrzymałem odpowiedź na moje pismo z dn. 4 stycznia o treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 bm. nadesłane pocztą elektroniczną uprzejmie informuję, iż o odpowiedź w interesującej Pana sprawie należy zwracać się do Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie na adres 02-624 Warszawa, ul. Baeska 28/30 bądź do Biura Rzecznika Prawa Obywatelskich na adres 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 (wybór adresata należy wyłącznie do Pana).
Wymienione podmioty mają bowiem prawo do wznoszenia nadzwyczajnych środków odwoławczych do Sądu Najwyższego (np. kasacji).
Minister Sprawiedliwości natomiast takich uprawnień nie posiada.

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości: