Prezydent nie pomoże

Drukuj

Na początku marca 2013 roku otrzymałem odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na moje pismo w sprawie o pomoc w rehabilitacji majora Sosnowskiego. Z pisma wynika, że sprawa nie leży w kompetencjach Prezydenta RP.

 Fragment pisma:

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 lutego 2013 r., skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą o podjęcie działań mających na celu rehabilitację obywatela polskiego Jerzego Sosnowskiego Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski uprzejmie informuje, iż merytoryczne rozpatrzenie opisanej przez Pana sprawy nie leży w zakresie kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
(...)Prosimy o przyjęcie naszych wyjaśnień ze zrozumieniem.

Całe pismo dostępne poniżej: