Apel do Prezydenta

Drukuj

W związku z odmową Naczelnej Prokuratury Wojskowej wczęcia procedury kasacji wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego Nr 1 w Warszawie skazującego Jerzego Sosnowskiego za zdradę, postanowiłem zaapelować do Prezydenta RP o pomoc w rehabilitacji majora Sosnowksiego

Fragment pisma:

Szanowny Panie Prezydencie, dzisiejszy stan wiedzy nie pozostawia wątpliwości, że wyrok był niesprawiedliwy. Naczelna Prokuratora Wojskowa twierdzi, że nie ma możliwości prawnych do wywiedzenia kasacji wyroku (choć trudno mi przyjąć do wiadomości, że w obiegu prawnym może istnieć wyrok nieprawomocny). Jednakże, pomijając aspekt kasacji wyroku, chciałbym zauważyć, że wiele wybitnych osobistości naszego kraju twierdzi, że Jerzy Sosnowski zasługuje na rehabilitację. Wierzę, że Pan Prezydent, po zapoznaniu się ze sprawą, pomoże przywrócić dobre imię oficerowi Jerzemu Sosnowskiemu.

Całe pismo dostępne poniżej: