Rehabilitacja

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 17 stycznia 2012 otrzymałem odpowiedź na moje pismo z dn. 4 stycznia o treści:

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 bm. nadesłane pocztą elektroniczną uprzejmie informuję, iż o odpowiedź w interesującej Pana sprawie należy zwracać się do Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie na adres 02-624 Warszawa, ul. Baeska 28/30 bądź do Biura Rzecznika Prawa Obywatelskich na adres 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 (wybór adresata należy wyłącznie do Pana).
Wymienione podmioty mają bowiem prawo do wznoszenia nadzwyczajnych środków odwoławczych do Sądu Najwyższego (np. kasacji).
Minister Sprawiedliwości natomiast takich uprawnień nie posiada.

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

W dniu 4 stycznia 2012 roku wysłałem pismo do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o możliwość rehabilitacji Jerzego Sosnowskiego. Poniżej przedstawiam treść pisma.

Minister Sprawiedliwości
Jarosław Gowin


    Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o możliwościach rehabilitacji obywatela polskiego Jerzego Sosnowskiego.
Jerzy Sosnowski von Nałęcz, urodzony 3 lub 4 grudnia 1896 roku we Lwowie (syn Józefa i Ady z domu Czarnowskiej). Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego nr 1 w Warszawie w dniu 17 czerwca 1939 roku na m.in.15 lat pozbawienia wolności za zdradę ojczyzny (numer sprawy: K.C.5/38). Wyrok był nieprawomocny, do rozprawy rewizyjnej nie doszło z powodu wybuchu wojny.
Proszę o udzielenie informacji o możliwościach podjęcia przez Wymiar Sprawiedliwości (lub inne uprawnione instytucje) na nowo sprawy Jerzego Sosnowskiego. W szczególności o możliwościach rehabilitacji, kasacji wyroku, podjęcia sprawy na nowo lub innego, prawnie możliwego działania, mającego na celu przywrócenia dobrego imienia oficerowi Jerzemu Sosnowskiemu.


Z poważaniem
Rafał Skrzypek

Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia