Odpowiedź z Naczelnej Prokuratury Wojskowej

Drukuj

W dniu 7 maja 2012 roku otrzymałem odpowiedź z Naczelnej Prokuratury Wojskowej w sprawie kasacji od wyroku wobec Jerzego Sosnowskiego.

Z pisma powyższego wynika, że obecnie brak jest możliwości wywiedzenia kasacji na korzyść Jerzego Sosnowskiego.

Fragment pisma:

Kasacja zgodnie z treścią art. 521 k.p.k. może być wniesiona jedynie od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego sprawę. Wzmiankowany skazujący wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego Nr 1 w Warszawie nie posiada takiego charakteru i dlatego nie może być skutecznie zakwestionowany takim nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia.

Całe pismo dostępne poniżej: